Your browser does not support JavaScript!
Check if JavaScript is enabled.
(nepřihlášen) Přihlášení
Sdílené dokumenty
   
Typ Kód ^ Jméno
QF OSÚŽPD-12 Žádost o rozhodnutí v pochybnostech podle ustanovení
zp_01 ne Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
zp_02 ne Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
zp_03 ne Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
zp_04 ne Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu
zp_05 ne Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
zp_06 ne Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností
zp_07 ne Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu nebo jinému dílu potřebnému k odběru podz. vod
zp_08 ne Žádost o stavební povolení k vodním dílům
zp_09 ne Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu
zp_10 ne Žádost o povolení k užívání vodních děl
zp_11 ne Žádost o povolení k vypouštění odp. vod s obsahem zvlášť nebezp. závadné látky do kanaliz. nebo jeho změnu
zp_12 ne Žádost o udělení souhlasu
zp_13 ne Žádost o vyjádření
zp_14 ne Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
zp_15 ne Oznámení o užívání stavby vodního díla
zp_16 ne Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav
zp_17 ne Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení ke studni
zp_18 ne Žádost o povolení k vypouštění odp. vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
zp_19 ne Žádost o povolení k vypouštění odp. vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
   
Copyright © 2006-2015 Software602, EULA